Ravitch Ameliyatı

Pektus ekskavatum deformitesinin cerrahi tedavisinde 1949'da Ravitch, hala modifiye olarak pek çok merkezde uygulanmakta olan düzeltme tekniğini tanımlamıştır. 

Bu teknikte deformiteyi oluşturan tüm kıkırdak  kostaların perikondriyumları ile beraber eksize edilir, ksifoid ve interkostal kas lifleri de sternumdan ayrılır, manubrium seviyesinde yapılan transvers osteotomiyle sternum öne doğru kırılarak şekillendirilir. Bu teknik Kirschner teli veya kısa bir çelik bar ile sternumun öne doğru yer değiştirmesine izin verir. Ravitch tekniğinin modifiye formunda ise kıkırdak kostalar perikondrial kılıflar yerinde bırakılarak rezeke edilir, interkostal kas lifleri de kesilmez.

Bu teknik hem pektus ekskavatum hem pektus karinatum deformitelerinin tedavisinde uygulanabilir.


Copyright © 2019 | Epsilon Medikal Sağlık Hizmetleri